Gendringse Orkest Vereniging


Archief 2010

Soepactie
Zaterdag 18 december kwamen de leden van GOV weer langs de deuren om diepgevroren erwtensoep en tomaten-groentensoep te verkopen. Wij willen iedereen bedanken die soep heeft gekocht en een smakelijk eten toewensen.

Jubileumconcert
Op vrijdagavond 19 november 2010 werd het jubileumjaar van de Gendringse Orkest Vereniging afgesloten met een wervelend jubileumconcert in een uitverkochte popzaal van de DRU-cultuurfabriek. G.O.V. had in verband met het 110-jarig bestaan de coverband Plebz en popkoor Different Voices uitgenodigd. Meer...
jubileumconcert

Donateursactie
Vanaf 18 oktober t/m 30 oktober kwamen leden van de Gendringse Orkest Vereniging in Gendringen langs om geld op te halen voor de donateursactie. Hartelijk dank voor uw gulle giften. Met uw bijdrage kunnen we investeren in nieuwe instrumenten en bladmuziek.

Nieuwe outfit voor straatoptredens
Na maandenlange voorbereiding was het dan eindelijk zover! De "oude" uniformen voor straatoptredens werden vervangen door een eigentijdse outfit. Omdat traditionele uniformen enorm duur zijn, werd gekozen voor een comfortabele jas in combinatie met een zwarte broek. Inmiddels hebben we al veel positieve reacties gehoord tijdens de presentatie van onze nieuwe outfit tijdens de opening van de Gendringse Kermis.

Opening vernieuwde Schrijversbuurt
De Schrijversbuurt in Gendringen heeft een complete metamorfose ondergaan. Tijdens de officiële opening op zaterdagmiddag 25 september was G.O.V. present. Na een rondgang door de Schrijversbuurt werd ook nog een serenade gebracht aan het famililiebedrijf Blumer i.v.m. het 150-jarig jubileum.

Nieuwe leerlingen
De volgende nieuwe leerlingen gaan een instrument bespelen:
- Veerle Dijkman op klarinet
- Carlijn Wissing op klarinet
- Nan Teitink op alt-saxofoon
- Ties Marcus op trombone
- Jules Hartjes op slagwerk
- Noël Kreeftenberg op bariton

Leerlingen in harmonieorkest
Na de zomervakantie beginnen onderstaande leerlingen in het harmonieorkest. Vanwege de verwachte onderbezetting, wijken we dit jaar af van de eis voor B-diploma.
- Mirthe Regelink op fluit
- Ragna Sohn op fluit
- Jord Marcus op slagwerk
- Nadine Overbeek op hobo

Afsluitingsconcert leerlingenorkest & blokfluiters
Op woensdagavond 23 juni sloten de gevorderde blokfluiters en het leerlingenorkest het muzikale schooljaar af. Het leerlingenorkest opende het concertje o.l.v. dirigent Ruben van Schijndel. Vervolgens speelden de blokfluiters met cd-begeleiding in groepjes o.l.v. hun blokfluitdocent Mireille Hitman. Zij speelden tot slot gezamenlijk A song for you.

Leerlingen geslaagd
De volgende leerlingen zijn geslaagd voor hun examen aan de Muziekschool:
Sanne Schrijver - A diploma klarinet
Ragna Sohn - A diploma dwarsfluit
Jelle Gerritsen - C diploma bariton
Mariska te Pas - C diploma altsaxofoon
Laura Luimes - C diploma hobo

De diploma-uitreiking was op donderdagavond 17 juni 2010 in Ons Huis te Dinxperlo. Leerlingen die examen deden voor hun C- of D-diploma speelden ook voor publiek, het zogenaamde openbaar examen. Jelle, Mariska en Laura hebben dit heel goed gedaan.

Oude IJsselstreek Muziekfestival
Op zondagmiddag 13 juni sloot G.O.V. het Oude IJsselstreek Muziekfestival af samen met barbershopkoor Miracle Sound. We speelden beurtelings op de prachtige locatie in het Openluchttheater van Engbergen.

G.O.V. bij Open Huis Muziekschool
Op zaterdag 29 mei was er een Open Huis in de vestiging “DRU-fabriek” van de Muziekschool Oost Gelderland. Ook G.O.V. was met een stand vertegenwoordigd. Elise, Mariska en Wilfred trakteerden de bezoekers op een lolly en een flyer. Uiteraard konden de bezoekers ook de nodige vragen stellen. De stand werd goed bezocht en we kregen leuke reacties.

Wieger wordt wakker
Leerlingen van groep 3 en 4 van de basisscholen "Christoffel" en "de Hoeksteen" konden op woensdagmorgen 26 mei genieten van het muzikale project "Wieger wordt wakker". In sporthal de Prinsenhof speelden leden van GOV samen met de blokfluiters een aantal muziekstukken over de jongen Wieger die een muziekinstrument moet kiezen. Blokfluitdocente Mireille Hitman vertelde het verhaal van Wieger en liet de leerlingen van groep 3 en 4 enthousiast meedoen.

Concert verzorgingshuis MMP
Op donderdagavond 29 mei 2010 verzorgde G.O.V. een concert voor de bewoners van verzorgingshuis Maria Magdalena Postel in Gendringen. Het oranjecomité had dit verrassingsconcert georganiseerd. Er werd voornamelijk lichte muziek gespeeld, waarbij het Wilhelmus natuurlijk niet kon ontbreken.

Voorjaarsconcert
Brassy Sound Band uit Ulft en de Gendringse Orkest Vereniging gaven op zondag 18 april 2010 om 11.00 uur samen een voorjaarsconcert in de Drufabriek te Ulft. De organisatie was in handen van de Brassy Sound Band. Ondanks het mooie weer wisten vele toehoorders de weg naar de Drufabriek te vinden.

Concertje blokfluiters
De blokfluitgroepen gaven op vrijdagavond 16 april 2010 een concertje o.l.v. hun blokfluitdocente Mireille Hitman. Het concertje werd gehouden op basisschool De Hoeksteen in Gendringen.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op maandag 8 februari 2010 werd Yvonne Ketelaar gekozen als nieuw bestuurslid. Yvonne heeft al veel ervaring, omdat zij jarenlang secretaris is geweest van onze vereniging. Aftredend en niet herkiesbaar waren Rianne te Kaat en Gaby Rademaker. Wij bedanken beiden voor al die jaren dat ze in het bestuur zaten als jeugdcoördinator resp. vice-voorzitter.

Dankbrief dominee de Gooijer
Dominee de Gooijer schreef de volgende brief aan het bestuur en leden van G.O.V.:

Wegens pensioengerechtigde leeftijd heb ik op 3 januari j.l. afscheid genomen van de Witte Kerk. Bij deze wil ik u allen hartelijk danken voor de goede samenwerking tijdens vele herdenkingsdiensten. De diensten rond 4 mei, de diensten voor overleden leden van de vereniging, een concert in de tuin; allemaal zeer memorabele momenten.
Een vereniging als de uwe is een bindmiddel voor sociale situaties en fungeert als een "spreekbuis" rond zaken als rouw en ingetogenheid.

Ik was altijd onder de indruk van de sonore klank van die spreekbuis en ik spreek daarbij de wens uit dat de Gendringse bevolking zich nog lang mag verheugen in uw muziek, niet alleen in muziek op zich maar juist in die muziek die zo ondersteunend kan werken in tijden van vreugde en bezinning.

Het ga u allen goed, en nogmaals zeer bedankt.
Hoogachtend, Cees de Gooijer

Nieuwe jeugdcoördinator
In februari draagt bestuurslid Rianne te Kaat haar functie als jeugcoördinator over aan bestuurslid Elise te Pas. Rianne was 7 jaar lang het aanspreekpunt voor ouders en hun leerlingen. Wij willen haar hierbij alvast bedanken voor haar tomeloze inzet en wensen haar opvolgster Elise veel succes toe met haar nieuwe functie!

Activiteiten

08-02-2018
Jaarvergadering

25-03-2018
Palmpasen optocht

08-04-2018
Voorjaarsconcert

Volg ons ook op

Facebook


Sponsors

Mekers Fietsen
Website Mekers Fietsen >>

Cafetaria te Pas
Website Cafetaria te Pas >>