Gendringse Orkest Vereniging


Muziekschool Oost-Gelderland

Leerlingen die een instrument willen leren bespelen krijgen les in de Drufabriek te Ulft. Muziekschool Oost-Gelderland heeft meerdere muziekstudio's op de eerste verdieping in het Portierscomplex van de Drufabriek. De meeste kinderen volgen eerst de cursus Muziek Maak Je Zelf. Daarna kan in overleg met G.O.V. en de dirigent een instrument gekozen worden. Een leerling of een nieuw lid kan bij G.O.V. een instrument van de vereniging in bruikleen krijgen. Volwassenen kunnen ook een instrument leren spelen op de muziekschool.

De opleiding en de examens vinden plaats onder toezicht van de landelijke koepelorganisatie Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst. Achtereenvolgens kunnen de volgende diploma's behaald worden: het A-diploma, het B-diploma, het C-diploma en het D-diploma. Gemiddeld kan men in twee jaar een diploma behalen. Meer informatie over de muzieklessen kun je krijgen bij jeugdcoördinator Hillie Keurentjes (jeugdzaken@govgendringen.nl)

Gelijktijdig met de start van de muzieklessen mag een leerling meespelen in het C orkest. Vervolgens stroomt de leerling eerst door naar het C+ orkest en daarna naar het B orkest. Na het behalen van het B-diploma kan een leerling meespelen bij het harmonieorkest (A orkest). Dit gaat altijd in overleg met bestuur en dirigent. In verband met een verwachte onderbezetting, wijken we wel eens af van de eis voor B-diploma.

website Muziekschool

Activiteiten

08-02-2018
Jaarvergadering

25-03-2018
Palmpasen optocht

08-04-2018
Voorjaarsconcert

Volg ons ook op

Facebook


Sponsors

Mekers Fietsen
Website Mekers Fietsen >>

Cafetaria te Pas
Website Cafetaria te Pas >>